Kvistlack

Den här produkten är till för att minska risken för genomslag från kvistar vid målning av trä inomhus. Kvistlacken innehåller inga starka lösningsmedel och är därför skonsam både mot dig som använder produkten och mot miljön.

Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • Innan påföring av kvistlacken ska underlaget vara rent och torrt. Eventuell kåda som trängt ut på ytan skrapas/slipas bort före behandlingen.
2
  • MÅLA
  • Kvistlacken omröres väl före användning. För att få bästa möjliga slutresultat ska Kvistlacken användas i två steg - det första skiktet spärrar och det andra skiktet förseglar. Observera att endast ett tjockare skikt Kvistlack inte ger samma isolerande effekt. Kvistlacken läggs lämpligast på med pensel på varje kvist för sig. Strykning av hela ytan är svår eftersom Kvistlacken har snabb torktid och inte hinner strykas ut på stora ytor innan den börjar torka. Av samma anledning är Kvistlacken inte lämplig för sprutning. När det första skiktet är lagt väntar du minst 30 minuter innan nästa skikt påföres.
  • Ivått tillstånd är Kvistlacken lite mjölkaktig i utseendet. Den är torr och övermålningsbar när den blivit transparent. Kvistlacken är inte avsedd att användas endast som en lack utan måste överstrykas eftersom den enbart har en isolerande funktion och ej fungerar för färdigstrykning. För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemmsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.