Kraft Grundfärg

Det här är en tixotrop isolerande grundfärg som vi rekommenderar till kritande eller missfärgade underlag, t ex limfärgsmålade tak.

Gör så här

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR

MÅLADE, tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten.

LIMFÄRGSTAK

Ett tunt limfärgsskikt med god vidhäftning kan du damma av och måla direkt. Tjocka och löst sittande skikt tvättar du bort med stora mängder vatten som får suga in i skiktet.

HÅL OCH SPRICKOR

lagar du med Alcro Väggspackel eller Lätt Handspackel.

 

MÅLA

Måla flödigt med ullon- eller perlonroller. För mer information läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER