Grundfärg

Våra grundfärger

Häfta Grundfärg trä & metall

Vattenburen grundfärg som rekommenderas på hårda, ej sugande ytor inomhus.

Panelgrund

Vattenburen, isolerande grundfärg för träytor inomhus. Minskar risken för genomslag från åldrat trä.

Tät Grundfärg Våtrum

Halvblank blåtonad grundfärg som ger ett effektivt spärrskikt mot fukt. Tät grundfärg ingår i Tät Våtrumssystem.

Kraft Grundfärg

En tixotrop isolerande grundfärg som vi rekommenderar till kritande eller missfärgade underlag, t ex limfärgsmålade tak.

Kvistlack

Kvistlack är till för att minska risken för genomslag från kvistar vid målning av trä inomhus.