Industrigrundad Träpanel

Fördelar med industrigrundad träpanel

En av fördelarna med industrigrundade träpaneler är att du kan planera din målning utan stress. Obehandlad panel bör målas så fort som möjligt då väder och vind fort bryter ned träcellerna och ytan blir en bra grogrund för alger och mögelsporer. Med industrigrundad panel har du hela 10 månader på dig att måla färdigt. En industrigrundad panel ger dig ett prefekt fäste för täckfärgen vilket gör jobbet lättare för dig. Ladda ner vår folder och läs mer om hur du täckfärgsmålar industrigrundade paneler.

Läs gärna mer i vår broschyr Fördelarna med Industrigrundad Träpanel (pdf).