Hantering av färgrester

Vi måste hjälpas åt att tänka på naturen!

Överbliven Färg

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösningsmedel till en miljöstation i din kommun.

 

Splash

Återvinning av tomburkar

Tomma burkar ska vara väl urskrapade och lämnas till återvinningscentral. Mer information om förpackningsinsamlingen finner du på www.ftiab.se.

Splash

Återvinning av färgrester

Flytande färgrester får inte spolas ut i avloppet. Torka noggrant bort det mesta av färgresterna från penslar och rollrar på till exempel ett tidningspapper. Har du målat med vattenburen färg kan du skölja penseln i en burk med vatten. Är man många som målar kan man ha en ”grovskölj” och en ”finskölj ”. Låt detta vatten indunsta, kvar finns då en kaka med torkad färg som kan lämnas till miljöstation. Alternativt lämnas hela burken med tvättvatten till miljöstation/ÅVC. Ska du måla under flera dagar går det bra att lägga in penslarna eller rollern i en plastpåse som sluter tätt och därigenom förhindrar torkning mellan målningstillfällena.