Om våra produkter

För konsumenter och yrkesmålare .

Alcro har ett brett sortiment av färg och färgnära produkter som är resultatet av ett långt forsknings- och utvecklingsarbete. Alcro kan erbjuda vattenburna alternativ för så gott som alla målningsbehov och Svanenmärkta produkter för de vanligaste målningsbehoven. Sedan en längre tid är Alcro certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.

Alcro har utvecklat produktgrupper och system anpassade för målning av husets alla ytor – från fasad och väggar till våtrum och garagegolv. De flesta av produkterna för målning utomhus är gemensamma för konsument- och proffsmarknaden. Vägg- tak- och snickerifärger för inomhusmålning säljs i två serier, en för konsument och en speciellt anpassad för yrkesmålare.