Integritetspolicy

Integritetspolicy

Om Tikkurila Sverige AB och denna integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter
Tikkurila Sverige AB, org.nr 556001-8300, Textilgatan 31, 120 86 Stockholm, (”Tikkurila”, ”Bolaget” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. 

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. 
Tikkurila vill försäkra dig om att vi vidtar lämpliga och rimliga, fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och typen av personuppgifter i syfte att skydda dina rättigheter och friheter avseende dataskydd. Endast behörig personal inom Tikkurila och behöriga, externt anlitade, leverantörer som arbetar på uppdrag av Tikkurila har tillgång till dina personuppgifter. 

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy (se dokument nedan)innan du använder Tikkurilas tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.
Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Tikkurila är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Tikkurila Sverige AB
Textilgatan 3
1120 86 Stockholm
PersondataSkydd@tikkurila.com
08- 775 60 00 

Här hittar du vår Integritetspolicy  och Terms of use