Frågor och svar om Alcro A1

Här nedan hittar du svar på frågor om vår nya väggfärg Alcro A1 och dess innehåll.

1. Vad är fördelen med A1 jämfört med exempelvis Sober täckfärg, som har exakt samma märkningar?

En del av ingredienserna som används i färgen som brukar ha ett fossilt ursprung har vi i Alcro A1 ersatt med biobaserade ingredienser, det vill säga ingredienser tagna från växtriket. Alcro A1 använder alltså mindre fossil råvara än exempelvis Sober täckfärg.


2. Vad betyder biobaserad?

Biobaserad betyder att innehållet kommer från biomassa som exempelvis kan vara växter, träd eller alger och som inte har fossilt ursprung. I Alcro A1 kommer det biobaserade innehållet från växtriket.


3. Är Alcro A1 lika bra som vanlig färg?

Kvalitén på Alcro A1 motsvarar den på Alcros övriga premiumprodukter för väggar inomhus.


4. Vilken glans har produkten?

Matt, det vill säga cirka glans 7.


5. Vad skiljer A1 från Alcros övriga matta väggfärger?

Det delvis biobaserade organiska materialet. Alcro A1 innehåller ingredienser tagna från växtriket till skillnad från Alcros övriga premiumprodukter för väggar inomhus.


6. Vad innehåller Alcro A1 och hur stor del har ersatts med biobaserade ingredienser?

Alcro A1 består av:

• Vatten cirka 45 procent
• Oorganiskt material som exempelvis titandioxid och dolomit till cirka 30 procent
• Organiskt material cirka 25 procent, varav 70 procent är fossilt material och 30 procent är biobaserat material*

Det betyder att av det totala innehållet i burken har ungefär 7 procent biobaserat ursprung och 17 procent fossilt ursprung.


7. Vad är färgburken tillverkad av?

Färgburken för Alcro A1 består till minst 20 procent** av återvunnen plast (polypropen) och övrig andel är ny plast.

Den återvunna plasten är av kvalitén PIR som betyder Post Industrial Recycling och består av nedmalen spill från produktion, plasten har alltså inte varit ute på konsumentmarknaden tidigare. PIR-materialet i förpackningen kommer från en kontrollerad kedja, och uppfyller samma lagkrav på innehåll som ny plast.


8. Vilka emballagestorlekar levereras produkten i?

Vid lansering levereras produkten i 2,7- och 9-litersburk.


9. Är det stor risk för att Alcro A1 ruttnar i burk?

Nej, det delvis biobaserade innehållet gör inte produkten mer känslig. Produkten innehåller konserveringsmedel precis som våra andra produkter. Även om vi generellt håller en relativt låg nivå av konserveringsmedel så är det ingen ökad risk att produkten ruttnar.


10. Hade man inte lika gärna kunnat använda linolja (emulgerad i vatten) om man ville ha växtbaserad färg?

Jo. Men då hade egenskaperna skilt sig betydligt mer, både lukter, torktider och målningsegenskaper.


11. Är Alcro A1 ett bra val i en förskola eller hemma hos en småbarnsfamilj?

För förskolor och småbarnsfamiljer brukar vi förorda Astma- och allergiförbundets rekommenderade färger, som därmed klarar deras krav på låg avdunstning (emission). Alcro A1 rekommenderas av Astma- och allergiförbundet men är varken bättre eller sämre än övriga produkter som rekommenderas av förbundet. Vi rekommenderar också alltid att läsa på förpackningen för att säkerställa torktid etc.


12. Hos superallergiker?

Varken bättre eller sämre än övriga produkter som är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. ”Superallergiker”, alltså redan sensibiliserade personer, kan i allra värsta fall reagera även på Astma- och allergimärkta produkter.


13. Bryts Alcro A1 lättare ner i naturen?

Nej. Produktens delvis växtbaserade innehåll gör inte produkten nedbrytbar i naturen, rester ska hanteras enligt samma anvisningar som vanlig färg. 


14. Kan alla produkter göras på växtbaserade organiska ingredienser i framtiden?

Troligen, ja. Vi hoppas det och jobbar hela tiden för att ta fram produkter som belastar miljön så lite som möjligt.


*Testat enl ASTM D6866-16.
**Färgburkarna består av mellan 20 och 60 procent av återvunnen plast (polypropen).

 

Vår råvaruleverantör av biobaserat bindemedel heter Decovery