Måla fasad - att måla hus

Råd för hur du oljar, grundmålar och täckmålar träfasaden

När underarbetet är klart återstår det riktigt roliga – att måla fasaden. Följ våra steg för steg för att din fasad ska bli vacker och slitstark.

Måla hus – steg för steg

Här ser du steg för steg hur du ska göra för att du ska få ett lyckat resultat när du målar din träfasad. 

Redskap som används vid målning

Och som vanligt – rätt utrustning ger ett bättre slutresultat.  Se till att ha bockar, säkra stegar, penslar i rätt storlek, tejp, täckplast och skyddsglasögon på plats innan du sätter igång.

Välj målningssystem

Bestå målningssystem

Alcro Bestå är ett vattenburet fasadsystem med impregneringsolja, grundfärg och täckfärg. Produkterna är utvecklade för att skydda din fasad och få det att se nymålat ut längre.

Arkitekt målningssystem

Arkitekt är en helmatt högkvalitativ akrylatfärg för träfasader utomhus. Speciellt utvecklad för att ge fasaden ett helmatt och stilrent utseende som håller glans och kulör under många år. Arkitekt går att bryta i valfri kulör och målas i system med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg.

Modern målningssystem

Modern Oljefärg är en vattenburen färg med bra kulörbeständighet för målning av husfasader, knutar, foder och vindskivor. Ger fullgott skydd vid systemmålning med System Impregneringsolja och Grundfärg.

Fasad målningssystem

Fasad täcklasyr är en vattenburen alkyd/akrylat hybrid.Ger tillsammans med System Impregneringsolja fasaden ett långlivat skydd mot vatten, kulörförändring och kritning samtidigt som den bevarar träets struktur.

Vid nymålning med Fasad målningssystem behöver du inte grundmåla ytan, utan endast stryka med grundolja innan du täckmålar.

Glöm inte underarbetet

Innan du sätter igång och målar fasaden måste du först ha rengjort och förbehandlat fasaden. Detta för att färgen ska bli både hållbar och fin när den målas på. Bland annat ska fasaden tvättas, borstas och eventuellt slipas innan den målas. Läs mer om det här.

Kolla fuktkvoten

Kolla alltid fuktkvoten innan målning

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare. 

 

Olja fasaden

Olja innan du grundmålar

Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar, ändträ samt spikskallar med rekommenderad impregneringsolja.

 

Grundmåla

fasaden ska alltid grundmålas innan målning

Grundmåla alla omålade ytor med grundfärg. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Är den ursprungliga färgen i dåligt skick bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade partier. Fabriksgrundat virke kan behöva grundmålas på nytt, rådgör med din Alcroåterförsäljare. Icke fabriksgrundad panel ska alltid målas med grundfärg. 

Det är en fördel att grundmåla framsida och kanter på varje panel redan innan det sätts på plats. Då kommer du åt att behandla alla ytor som ska målas och arbetet går lättare. Låt grundfärgen torka ordentligt innan arbetet med täckfärgsmålning påbörjas.

Klart för målning

Färger för träfasad från Alcro

Täckfärgsmåla fasaden när grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg när du målar. Rekommenderad färgåtgång och torktid finns på burkens baksida. När första målningen har torkat är det dags för en andra strykning. Måla alltid täckfärgen två gånger för maximal hållbarhet.

Måla med slamfärg, rödfärg eller linoljefärg

Har huset en gång målats med slamfärg (Rödfärg) eller linoljefärg rekommenderas att du fortsätter med samma kvalitet. Tidigare slamfärgsmålat trä målas en gång med förtunnad färg (10% vatten). Slamfärgen ska inte målas på för tjockt, då kan det bildas sprickor i färgen. Måla på tunt med en pensel av god kvalitet och arbeta in färgen ordentligt i underlaget. 

Tips

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg, men dåligt underarbete avslöjar sig alltid.  Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasaden.

Skydda med täckplast

Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med plast.

Undvik vegetation mot fasaden

Kraftig vegetation på och nära huset ger en skuggig och fuktig miljö som befrämjar beväxning. Det gäller särskilt nord- och ostsidan på huset som oftast ligger i skugga. Undvik därför att ha träd, buskar och andra höga växter intill väggarna.

Måla aldrig på kalla eller solheta ytor

Planera målningsarbetet så att solen inte skiner direkt på den målade ytan. Måla helst då solen döljer sig bakom moln. Du kan även måla när solen har passerat förbi den aktuella sidan av huset. Det går att måla i temperaturer ned till sju grader men då förlängs torktiden. Tänk på att dagg och regn kan ge matta fläckar på en fasadfärg som inte har torkat.

Vid ostadigt väder

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet eller inom 1-2 timmar efter avslutad målning. Hög luftfuktighet gör att färgen fäster sämre.

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg till en miljöstation i din kommun.

Fler arbetsråd för träfasad

Välj rätt kulör till din träfasad

Färgsätt fasad – Innan det är dags att måla om fasaden måste du självklart veta vilken färg du ska ha. Här får du veta mer om vilka färger som passar utomhus, vad du ska tänka på när du färgsätter och enkla råd för hur du kan testa färgen innan den sitter på hela fasaden.

 

Förbehandla fasad innan målning

Förbehandla träfasad – Efter att du valt ut färg till fasaden är det dags att förbehandla fasaden innan den kan målas. För att din fasad ska bli både slitstark och vacker är det viktigt att göra allting rätt från början. 

 

Ladda ner arbetsråd Måla träfasad