Måla möbler utomhus

Arbetsråd för Alcro Bestå Fönsterfärg

Skyddar dina trädgårdsmöbler.

Trämöbler bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker av torka. Genom regelbunden behandling kan dina trämöbler klara sig längre. Vårda och fräscha upp dina utomhusmöbler med Bestå Fönsterfärg.

Alcro Bestå Fönsterfärg trä

Bestå Fönsterfärg är en vattenburen täckfärg som lämpar sig bra för målning av trädgårdsmöbler utomhus. Tillsammans med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg ger den en väderbeständig yta med god kulörhållning.

Gör så här för ett lyckat resultat

Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden för ett lyckat resultat. Läs först noga igenom bruksanvisningen på förpackningen och följ sedan arbetsråden nedan. Fakta om produkterna finner du på sista sidan.

Det viktiga underarbetet

Nya ytor ska åldras

Nya ytor ska helst åldras före målning. Låt gärna träytan stå utan behandling en säsong.

Tvätta och slipa först

Tvätta och slipa först

1

Borsta bort löst stoft från ytan så träet är torrt och fritt från färg eller fernissa innan du börjar.

Tvätta och slipa först

2a

Behandla åldrade, mögelangripna och svärtade träytor med Grovrent så träet återfår sin ljusa lyster.

Tvätta och slipa först

2b

Möbler behandlas också med Grovrent.

Tvätta och slipa först

3

Slipa hyvlat trä som varit oskyddat en längre tid medslippapper. Borsta noga bort slipdammet. Tänk på att låta ytan torka ordentligt innan du slutbehandlar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.

 

Bestå Fönsterfärg trä

För täckfärgsmålning av trädgårdsmöbler använder du Bestå Fönsterfärg för bästa resultat.

Börja måla

Börja måla

1

Stryk en gång med Bestå Grundolja Trä på skarvar ochändträ. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter.

Börja måla

2

Grundmåla sedan ytorna med Bestå Grundfärg.

Börja måla

3

Stryk sedan möblerna två gånger med Bestå Fönsterfärg.

Tips

Även tryckimpregnerat virke måste behandlas. Nytt tryckimpregnerat trä ska vara torrt innan du behandlar det. Hur lång tid det tar för virket att torka beror på väderförhållandena, men du får räkna med några veckor. Tänk på att alltid kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16% före behandling. Kopparsalter, gröna kristaller, tvättar du bort med vatten och en hård borste. Trappor, altaner, räcken med mera som byggs av tryckimpregnerat virke håller betydligt längre än om du bygger med obehandlat virke. Efter bara några år börjar virke som utsätts för mycket sol och fukt spricka och bli grått och trist. Behandlar du tryckimpregnerat virke regelbundet med Träolja motverkas sprickbildningen och träet håller sig fräscht länge.

Kontrollera fuktkvoten

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

Måla inte när det finns risk för regn och dagg

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom 4-6 timmar efter avslutad målning.

Arbetsråd Behandla uteplatser (pdf)