Måla putsfasader

Arbetsråd för puts och betong

Rusta upp putsfasaden med färg

Om puts

Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon form av betong och sedan putsar ytan. Förr användes även trä som stomme. Man armerade då med nät eller vass matta före putsningen, så kallad reveterad puts. Numera används också en teknik där man fäster nät direkt på isoleringen. På detta läggs sedan så kallad tunnputs. Med olika material och metoder får putsytan olika ytstrukturer. Puts och andra mineraliska material är känsliga för fukt. De suger lätt upp vatten och leder fukten vidare i materialet. Särskilda färgbehandlingar som både kan stoppa fukt utifrån och släppa ut fukt inifrån krävs för att materialet inte ska ta skada. Annars uppstår ofta frostskador med sprickbildning, yterodering och algangrepp som följd.

Innan du börjar måla

Det kan vara svårt att själv bedöma om en putsfasad är imålningsbart skick. Vi rekommenderar därför att du tar hjälpav en yrkesmålare eller den lokala handlaren innandu påbörjar arbetet.

1. Kontrollera fasadens skick

Kontrollera alltid att putsen sitter fast ordentligt. Ett beprövat tips är att knacka försiktigt med en hammare över ytan. Om du hör ett ihåligt ljud är detta ett tecken på att putsen släppt. Prova med en spik att putsen är hållfast rakt igenom.

2. Går spiken lätt att trycka in?

Går spiken lätt att trycka in och sand rinner ut måste fasaden putsas om helt eller delvis. Då måste putsen som släppt knackas bort och lagas med putsbruk. Kontakta fackman. Det är också viktigt att du får rätt färgkvalitet till det underlag du ska måla på. Är du det minsta tveksam om vilket material din fasad är putsad eller målad med tidigare bör du rådgöra med din Alcroåterförsäljare. Här hämtar du även vår överskådliga produktguide och bokar tid med en Fasadexpert som kommer hem till dig och hjälper dig med färgval och goda råd.

Se till att du har rätt verktyg, säkra stegar, bockar och ställningarom det behövs.

Gör såhär för ett lyckat resultat

Ny fasad 

Syna fasaden

1

Syna fasaden innan du målar. Det kan t ex finnas håloch småskador från byggnadsställningar och stegar.

Laga hål

2

Laga skador med samma material som använts vidputsningen.

Steg 3

3

Se över tätningar vid fönster, dörrar, lamparmaturer, rörgenomföringar i väggarna samt att hängrännor och stuprännor fungerar.


Steg 4

4

Avlägsna formolja och cementhud på nygjuten betong med vattenblästring. Tala med en fackman. Vänta 4–8veckor innan du målar en nyputsad yta, beroende på putstypen som använts.


I övrigt gör du på samma sätt som för tidigare måladeputsfasader.

 

Tidigare målade fasader

Steg 1

1

Börja med att besiktiga ytan. Gammal puts måste vara hållfast rakt igenom. Vid en normal förbehandling på enfasad i relativt gott skick; rengör, kontrollera putsens vidhäftning och laga eventuella sprickor.

Steg 2

2

Tvätta helst med hett vatten. Är ytan svårt nedsmutsad använder du Grovrent. Har fasaden problem med alger använder du Alg & Mögelfritt enligt angiven dosering.

Steg 3

3

Det är mycket viktigt att du sköljer noggrant med vattendå rengöringsmedel har använts. Täck först över eventuella växter intill husväggen.


Steg 4

4

Låt fasaden torka ut ordentligt. För att testa detta kan du på kvällen fästa en bit plastfolie på väggen och följande morgon kontrollera om det finns fukt på plastfilmens insida.


Lös puts och sprickor

Steg 1

1

Knacka bort all löst sittande puts. Hellre för mycket änför lite.

Steg 2

2

Skrapa upp sprickor och skador ordentligt.

Steg 3

3

Torrborsta underlag som kritar och dåligt bundna ytor tillfast underlag. Använd färgskrapa och stålborste. Rengör och förvattna lagom mycket..

Steg 4

4

Laga större skador med putsbruk av samma typ ochhårdhet som på den ursprungliga fasaden.


Grundmålning

Tidigare omålade ytor och sugande underlag ska grundmålas före slutmålning. Valet av grundfärg eller grundningsmedel beror på vilken täckfärg du ska måla med. Vilket i sin tur beror på typ av underlag och vad det är målat med tidigare.Testa ytans sugförmåga genom att stänka vatten på väggen med en kalkkvast. Sugs vattnet in är den starkt sugande och rinner det av är ytan svagt sugande.

Börja måla

Måla ytorna med täckfärgen,följ instruktionerna på burken.Undvik att stryka alltför flödigt. Du får ett bättre slutresultatom du stryker flera gånger.

Regnstopp

Regnstopp är en produkt som i första hand används för att minska vattenupptagningen i mineraliska underlag och därmed minska risken för frostsprängningar. Regnstopp skyddar även mot att smuts tränger in i ytan. Används med fördel på obehandlade eller gamla eroderade ytor som är fuktkänsliga. Tvätta då först ytan och låt torka innan dustryker på Regnstopp. OBS! Använd ej på husgrunder.

Tips

Sätt värde på ditt hus.

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna påhusfasaden och dess detaljer desto svårare och dyrbarareblir det att åtgärda. Börjar färgen på putsen flagna så är dethög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skyddahusfasadens detaljer mot nedbrytning.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ettdåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt.Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstidenpå underarbetet och resterande på själva målningsarbetet.Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

Takpannor

Regnstopp är en utmärkt produkt för takpannor av tegel eller betong och omålade konstruktioner av betong som pelare,ytor på broar m m. Om man vill måla över en yta behandlad med Regnstopp bör man använda Mineral Grundfärg för attfå optimal vidhäftning.

Se över detaljer

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasad och grund. Kontrollera även fönsterbleck, hängrännor, stuprör och infästningar i fasaden.

Skydda med täckplast

Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växterinvid huset med plast.

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasa­den och dess detaljer desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen och putsen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning. Då gäller det att skydda husfasadens detaljer mot nedbrytning.

Passa på att laga och byta ut exempelvis dropplister vid fönster och husgrund inför målningen. Ofta är det sådana enkla detaljer som orsakar stora skador på fasad och grund. Kontrollera även fönsterbleck, hängrännor och stuprör.

Skydda med täckplast

Täck detaljer på huset som inte ska målas och skydda växter invid huset med plast.

Fråga vår Fasadexpert

Behöver du mer hjälp så vänd dig till närmaste Alcro-återförsäljare. Här finns en specialutbildad Fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Då får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett kostnadsförslag för material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och överskådliga arbetsråd.

Arbetsråd för putsfasader (pdf)