Måla fönster & snickerier

Arbetsråd för Bestå Fönstersystem

De mest utsatta delarna på huset.

Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför är det viktigt att du gör målningsbehandlingen extra noga här, och att du regelbundet ser över och rättar till skador som uppstår. Måla fönster och snickerier med Alcros väl beprövade målningssystem som ger ett mycket hållbart resultat.

Bestå – vattenburet fönstersystem

Alcro Bestå Fönstersystem är lättstruket och rinningssäkert.Det täcker bra och ger en väderbeständig yta med godkulörhållning. Grundoljan, grundfärgen och täckfärgen ärvattenburen, vilket är bra både för dig som målar och förmiljön. Dessutom är torktiden mycket kort.

Innan du börjar måla rekommenderar vi att du täcker intilliggande ytor eftersom färgen är svår att få bort då de har torkat. Använd plast och maskeringstejp som även underlättar sparmålningen, inte minst mot fönsterglas. För fönstermålning finns en speciell maskeringstejp som gör att limmet ej fastnar på glasrutan.

Gör såhär för ett lyckat resultat

Fuska inte med förarbetet

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg målningsbehandling av snickerierna. Underarbetet är mycketviktigt för slutresultatet.

Tvätta

Tidigare målade ytor

Tvätta  

Börja med rengöringen. Tvätta alla träytor med Grovrent utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt verka ca 15 minuter. Skölj noggrant med vatten och låt torka. I koncentrerad form kan Grovrent ha en etsande effekt på glas. Skölj därav noggrannt innan det torkar. Finns det mögel eller alger används Alg & Mögelfritt, utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Låt medlet ligga kvar och torka, ingen sköljning behövs. Låt ytan torka ordentligt innan dumålar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.


Nytt trä

När du målar på nytt trä behöver du inte tvätta. Obehandlat trä, dvs trä som stått obehandlat ett tag ska tvättas och borstas. Tvätta på samma sätt som beskrivs ovan för tidigare målade ytor. Tänk på att låta ytan torka ordentligt innan du målar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.

Det viktiga underarbetet

Nytt trä

Nytt trä ska behandlas snarast möjligt för att inte ta skadaav fukt, alg- och mögelbeväxning eller starkt solsken. Det är en fördel att göra behandlingen redan innan trädetaljerna sätts på plats. Då kommer du åt att behandla alla ytor och arbetet går lättare.Borsta bort allt damm och löst stoft från träet. Skrapa bort kåda. Obehandlat virke som suttit uppe mer än fyra veckorska borstas eller slipas i träets längdriktning för att färgenska få maximalt fäste.

Tidigare målade ytor

Steg 1

1

Skrapa bort all löst sittande färg. Om ytan är i dåligt skick måste du ta bort den gamla färgen före ommålning. Slipa bort poröst och grånat trä och runda av vassa kanter. Om karmbottenstycke och bågens underkant är i dåligt skick, ta bort all färg. Tag även bort färgen ca 20 cm upp på karm och bågens stående sidor. Detta för att förhindra fuktinträngning i ändträet.

 

Steg 2

2

Tag bort åldrat kitt som börjat spricka upp och släppa från glasfals och glas. Använd helst ett kittstämjärn eller maskin. Tag bort kittet på bågens underkant samt ca 20 cm upp på bågens stående sidor. Kittfalsen skall ha trären yta. Rengör glas med T-röd.

 

Steg 3

3

Behandla alla trärena ytor med Bestå Grundolja. Den är högpenetrerande, mättar träet och tillför rötskyddande fungicider. Var särskilt noga med ändträet. Kittsträngen skall inte oljas! Torka bort överflödig olja innan den torkar. Grundningen kan ske 30 minuter efter det att oljan trängtin eller när den är helt torr.

 

Steg 4

4

Grundmåla alla ytor med Bestå Grundfärg. Mätta ändträet och småsprickor omsorgsfullt. Använd en kulör som avviker från täckfärgens, så kan du säkerställa tillräcklig skikttjocklek vid färdigstrykningen.

 

Foga och kitta

Steg 1

1

Kitta de renskrapade och urborstade kittfalsarna med Fönsterkitt. Skär upp munstycket till lämplig bredd. Lägg munstycket så att kittfogen efterslätar sig själv.

 

Steg 2

2

Eftersläta med en kittkniv.

 

Steg 3

3

Laga eventuella hål, större sprickor och fogar med Alcro Latexfog. Använd patronspruta för att trycka in massan ordentligt.

 

Steg 4

4

Toppförsegla den eventuella springan på insidan mellan yttre bågen och glaset med Alcro Latexfog för att hindra kondensfukt att tränga in den vägen. Foga även infästning mellan bleck och karmbottenstycke.

 

Börja måla

Börja måla  

Målar du fönster täckmålar du två gånger med Bestå Fönsterfärg. Stryk flödigt första gången. På fönster ska du låta färgen gå cirka två millimeter in på glasrutan så att vatten ej tränger in bakom kittet. Torka bort färgstänk från glaset innan färgen har torkat. Övriga snickerier målar du med fördel också med Bestå Fönsterfärg.


Kom ihåg!

Skarpa kanter  

Slipa av skarpa kanter så att färgfilmen kan bilda ett jämnt skyddande skikt.


Tips

Sätt värde på ditt hus

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto jobbigare och dyrbarare blir det. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

Fönstren utsätts för stora påfrestningar

Påfrestningar  

Det är därför viktigt att de målas på rätt sätt och ses över med jämna mellanrum. Fukt som tränger in i träet brukar varahuvudorsaken till att färgenflagnar. Dåligt infästa fönsterbleck, springor mellan fönster-delarna eller dåliga kittfalsar är typiska fel som måste åtgärdas innan du börjar måla.


Vänta inte för länge med ommålningen

Vänta inte  

Det är viktigt att måla om fönstren i tid, innan trävirket hunnit ta allvarlig skada. Och kom ihåg att alla ytor måste målas mycket noga, särskilt de svåråtkomliga!

 

Vänta inte för länge med ommålningen

Det är viktigt att måla om fönstren i tid, innan trävirket hunnit ta allvarlig skada. Och kom ihåg att alla ytor måste målas mycket noga, särskilt de svåråtkomliga!

Maskeringstejp gör jobbet lättare

Sätt maskeringstejp på glaset så slipper du färgkladd på fönstret. Kom ihåg att ta bort tejpen snabbt innan solen har gjort att klistret fastnat på fönstret. Vill du inte riskera detta finns UV-beständig maskeringstejp. Tejpen ska placeras cirka två millimeter in på glasrutan. Avlägsna den så snart färgen torkat.

Kontrollera fuktkvoten

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned tre fjärdedelar av arbetstiden påunderarbetet och resten på själva målningen. Då är du påväg mot ett lyckat slutresultat.

Måla aldrig på solheta ytor

Bästa målningsvädret är när solen döljer sig bakom molnen. Det behöver inte vara mer än sju grader varmt.

Vid ostadigt väder

Måla inte när det finns risk för regn och dagg inom det närmaste dygnet eller inom 1-2 timmar efter avslutad målning.

Rengöring av verktyg när du målat fasaddetaljer och fönster

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om dugör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kandu använda dem fler gånger. Skall du använda penslarnadagen efter, knyt om en plastpåse så torkar de inte.

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens omfärgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket.Lämna i stället överbliven färg, lösningsmedeloch verktyg indränkta med färg till en miljöstation i dinkommun.

Välj rätt pensel till vattenburen färg

Använd en mjuk syntetisk pensel till den nya vattenburna fönsterfärgen.

Skydda växter vid husfasaden

Skydda växter

Täck med plast så slipper du färgstänk på rabatterna.

 

Arbetsråd Måla fönster och snickerier (pdf)