Måla på tapet

Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Pashmina Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Spärra Grundfärg och Tålig Täckfärg

Måla över tapeten med din favoritfärg från Alcro.

Att måla på tapet för att få en ny fräsch yta behöver inte vara så svårt som du tror. Med rätt grundarbete och produkter får du en snygg finish.

Våra väggprodukter är snabbtorkande färger för målning inomhus på väggar av puts, betong, träfiberplattor, gipsskivor, tapeter, väv och tidigare målade ytor. Färgerna är av mycket hög kvalitet, lätta att måla med och ger en väggyta med god ljusbeständighet.

Vilken färg du skall välja beror på vilket rum du skall måla och vilken karaktär du vill ha på den målade ytan. Läs mer om våra väggfärger här

Gör så här för ett lyckat resultat

Noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan.

Eldosor  

Börja med att skruva bort eldosorna från väggen.OBS! Bryt först strömmen med huvudströmbrytaren.

Det viktiga underarbetet

Damma av väggen och torka bort smuts. Bäst resultat av färgen får man då man har en så slät yta som möjligt att utgå ifrån. Bästa rekommendationen är således att rullspackla ytan.

Steg 1 - tidigare tapetserade ytor

1

Riv bort eller limma eventuella lösa tapetbitar och slipa ned eventuella tapetskarvar. OBS! Slipa och spackla ej tapet-skarvar om tapeten har en ytstruktur, detta för att undvika ”släta ränder” på tapetskarvarna.

Steg 2 - tidigare tapetserade ytor

2

Spackla sprickor och tapetskarvar. När spacklet är torrt, slipa med fint slippapper 80-120. Borsta och dammsug bort allt slipdamm. Är du tveksam om tapeterna sitter fast kan de grundas med Spärra Grundfärg för att minska risken för blåsbildning.

Spackla med omsorg

Försök att spackla en jämn och fin yta. Då behöver du inte slipa så mycket. Räkna med att spackla två gånger eftersom spacklet sjunker lite när det torkar.

Spackla väggar och tak

Till mindre ytor använder du en liten spackel, t. ex. en Japan-spackel. På större väggytor med många ojämnheter lönar det sig att bredspackla och slipa hela ytan. Läs separat arbetsråd för ”Spackla väggar".

Använd slipkloss av kork eller trä

Särskilt bra vid slipning av väggar och tak är en ledad slipkloss där handtaget kan förlängas.

Börja måla

Var noggrann med förarbetet

Se till att tapeten har god vidhäftning till underlaget. Stryk ett lager med Spärra, vilket är en matt grundfärg som lägger sig som ett spärrande lager på tapeten och minskar risken för blåsbildning och inträngning av andra vattenburna färger. En strykning med Spärra räcker innan du målar över med vattenburen täckfärg.

Steg 1 - börja måla

1

Ytor som inte ska målas skyddas med maskeringstejp.Gör raka och fina kanter med exempelvis Mask-a-matic.Ta bort maskeringstejpen direkt efter målningsarbetet.

Steg 2 - börja måla

2

Måla med pensel intill dörrfoder och eldosor där du inte kommer åt med rollern.

Steg 3 - börja måla

3

Använd elementroller på svåråtkomliga ytor, till exempel bakom element.

Steg 4 - börja måla

4

Grundstryk därefter väggarna med en 18 cm Perlonroller. Rolla så nära kanterna som möjligt för att få sammastruktur på hela ytan.

Använd skyddsmask

Använd skyddsmask  

En skyddsmask av engångstyp kostar lite men ger ett bra skydd mot inandning av skadliga dammpartiklar när du slipar spacklet.

Måla taket först

Vid reparation, ommålning eller tapetsering, börja med att måla taket, så undviker du stänk på nymålade ytor.

Skydda med maskeringstejp

Använd markeringstejp  

Ytor som inte ska målas, till exempel dörrfoder, bör skyddas med maskeringstejp. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet. Använd gärna Mask-a-matic som är lätt att avlägsna. För att få en skarp kant kring ett maskerat fält, i synnerhet på en strukturerad yta som till exempel glasfiberväv, börjar du med att måla bottenfärgen vid tejpkanten och låter den torka. På så sätt undviker du att dekorfärgen kryper under tejpen. Därefter målar du dekorfärgen.

Dåligt underarbete avslöjar sig alltid

Defekter och skavanker kan ibland döljas med färg. Men ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resten på själva målningen. Då är du på väg mot ett lyckat slutresultat.

Skydda mot damm

Städa och dammsug ordentligt i rummet där du ska arbeta.

Välj rätt roller

Välj rätt roller  

En roller med kortare lugg ger en jämnare yta än en roller med längre lugg. Använd en rollerhylsa Matt för att få en jämn och fin yta och Perlonroller för medelgrov yta. Skölj alltid ur en roller första gången du ska använda den. Det gör att du undviker att ludd från rollern fastnar i färgen på väggen.

Rengöring av verktyg

Regngöring av verktyg  

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om dugör ren verktygen så snart som möjligt efter målningen, kandu använda dem desto fler gånger. Förvara pensel och roller itillsluten plastpåse när du tar paus i arbetet.

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg och lösningsmedel till en miljöstation i din kommun.