Måla golv

Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Det går bra att måla golv, såväl betong som trägolv. Alcros färger ger slitstarka golv.

Alcros färger ger slitstarka golv

Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för utrymmen som utsätts för ett medelhårt slitage, till exempel i bostadsutrymmen. Studio fungerar även utmärkt till trappor, golvlister inomhus m m.

Entré Golvfärg är en blank vattenburen golvfärg som används till betonggolv inomhus. Entré går även att använda utomhus på till exempel balkonggolv och trappor.

Hangar Golvfärg är en 2-komponents epoxifärg som är lämplig för våtutrymmen, garagegolv, verkstäder och industrier. Hangar ingår i ett målningssystem med grundfärg, flingor, och lack som ger mycket slitstarka golv. Läs varningstexten på förpackningarna före målning.

Tabell golvfärg

Gör så här för ett lyckat resultat!

Noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden nedan. Produktfakta finner du på sista sidan.

Trägolv - Det viktiga underarbetet

Tidigare målade och lackade trägolv

Rengör golvet från smuts och damm. Blanka ytor slipas. Tvätta med Målartvätt. Låt medlet verka några minuter och torka sedan med en fuktig trasa av microfiber.

Obehandlade trägolv

Rengör golvet från smuts och damm. Slipa med fint slippapper för att få bort eventuell fiberresning och avlägsna sedan slipdammet. Behandla kvistar med Alcro Kvistlack.

Måla trägolv

Måla trägolv - steg 1

1

Obehandlade träytor grundmålas med Alcro Panelgrund för att minska risken för missfärgning av trähartser. Detta gäller framför allt träytor som ska målas i vita och ljusa

Måla trägolv - steg 2

2

Låt grundfärgen torka minst 16 timmar innan ytan färdigstryks med Studio Golvfärg. För bästa slutresultat färdigstryk golvet 2 gånger.

Tidigare målade/lackade ytor stryks 2 gånger med Studio Golvfärg för bästa resultat. Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 5 dygn.

Det viktiga underarbetet - Betonggolv

Tidigare målade betonggolv

Målade betonggolv - steg 1

1

Ta bort all lös färg med stålborste och skrapa.

Målade betonggolv - steg 2

2

Tvätta golvet med Målartvätt. Låt verka några minuter och torka sedan med en fuktig trasa av microfiber.

Målade betonggolv - steg 4

3

Mattslipa ytor där den gamla färgen fortfarande är blank med slippapper 180. Avlägsna slipdammet innan du börjar måla.

Obehandlade betonggolv

Obehandlade betonggolv - steg 1

1

Betongens ytskikt måste vara fast. Gör ett skrapprov med mejsel.

Obehandlade betonggolv - steg 3

2

Rengör golvet från stoft och damm. Eventuell betonghud avlägsnas före målning genom slipning eller betning med saltsyra.

Obehandlade betonggolv - steg 4

3

Skölj sedan noga med vatten. Viktigt! Golvet måste torka minst 1–2 dygn efter rengöring. Dammsug noga innan du börjar måla.

Måla betonggolv

Entré golvfärg

Rör upp färgen från botten av burken. Obehandlade betongytor grundmålas en gång med Entré Golvfärg spädd med ca 10 procent vatten.

Entré golvfärg - steg 1

1

Stryk golvet med oförtunnad Entré Golvfärg.

Entré golvfärg - steg 2

2

Efter ca 3 timmar stryks golvet ytterligare en gång för bästa hållbarhet.

Hangar golvfärg

Ny betong skall i uppvärmda och ventilerade lokaler vara yttorr i minst en månad. Betongens relativa fuktighet måste vara lägre än 90 procent. Kontrollera fukthalten med fuktmätare eller tättslutande plastfolie (se tips). Obs! Vid målning,lackning och härdning ska golvets yttemperatur ej vara lägre än 10 grader. Vid lägre temperatur förlängs torktiden kraftigt.

Grundmålning

Använd Hangar Primer som grundfärg på gamla och nya obehandlade betongytor.

Grundmålning - steg 1

1

Blanda 3 delar Hangar Primer, Komponent A, med 1 del Hangar Primer Härdare, Komponent B. Späd med ca 20 procent vatten. Tillsätt all härdare och blanda i ca 2 minuter med borrmaskin på lågt varv försedd med s k blandvinge. Dela inte förpackningen. Bristfällig omrörning eller felproportioner ger dålig eller utebliven härdning. Blandningen skall förbrukas inom en timme vid 23 graders temperatur,därefter är blandningen obrukbar.

Grundmålning - steg 2

2

Måla 1–2 gånger med väl urtvättad och urkramad Perlonroller eller pensel. För bästa vidhäftning mellan skikten måla andra skiktet inom 24 timmar.

Färdigmålning

Lackning - steg 1

1

Blanda 3 delar Hangar Golvfärg, Komponent A, med 1 del Hangar Golvfärg härdare, Komponent B. Späd med ca 10 procent vatten. Tillsätt all härdare och blanda i ca 2 minuter med borrmaskin på lågt varv försedd med s k blandvinge. Dela inte förpackningen. Bristfällig omrörning eller fel proportionerger dålig eller utebliven härdning. Blandningen skall förbrukas inom 90 minuter vid 23 graders temperatur, därefter är blandningen obrukbar.

Grundmålning - steg 2

2

Måla 1–2 gånger med väl urtvättad och urkramad Perlonroller eller pensel. För bästa vidhäftning mellanskikten måla andra skiktet inom 24 timmar.

Lackning

Lackning - steg 1

1

Blanda 2 delar Hangar Golvlack, Komponent A, med 1 del Hangar Golvlack härdare, Komponent B. Späd med max 10 procent vatten. Tillsätt all härdare och blanda i ca 2 minutermed borrmaskin på lågt varv försedd med s k blandarvinge. Dela inte förpackningen. Bristfällig omrörning eller felaktigt blandningsförhållande orsakar dålig eller utebliven härdning. Blandningen skall förbrukas inom 90 minuter vid 23° C, därefter är blandningen obrukbar.

Lackning - steg 2

2

Lacka 1–2 gånger med en väl urtvättad och urkramad Perlonroller eller golvlackpensel.

Lackning med flingor

Lackning med flingor - steg 1

1

Stryk Hangar Golvlack i etapper på ca 4–6 kvadratmeter.

Lackning med flingor - steg 2

2

Fördela Flingor Golv i den våta lacken. Kasta flingorna högtöver golvet för att få en jämn fördelning. Ju mera flingordesto starkare golv. Måla och strö flingor i nästa fält och fortsätt på samma sätt tills hela golvet är täckt.

Lackning med flingor - steg 3

3

När ytan är torr borstar du den med en hård borste för att få bort lösa flingor.

Lackning med flingor - steg 4

4

Stryk sedan flödigt 1–2 gånger med Hangar Golvlack.

Tips!

Entré

Utomhusmålning

Balkonggolv och trappor av betong utomhus kan målas med Entré Golvfärg men kräver tätare underhållsmålning då väder och vind påskyndar åldrandet och slitage av färgskiktet.

Åtgång av färg

Tänk på att färgåtgången som anges på burken bör eftersträvasnär du målar. Färgen bör inte räcka längre, då har du målat för tunt.

Hangar

Epoxiprodukt

Verktygen du använder när du målar med Hangar bör vara av engångskaraktär då lågmolyklär epoxi är allergiframkallande innan härdning. Rengöring av verktyg kan innebära hudkontakt vilket skall undvikas.

Brukstid (Pot-life)

Blandningen skall förbrukas inom avsedd tid, därefter är blandningen obrukbar. Brukstiden hittar du under produktinformationen på respektive förpackning. Notera att lackblandningenskonsistens inte tjocknar när brukstiden är förverkad. Därför är det extra viktigt att respektera att blandningenskall förbrukas inom avsedd tid.

Målning av trägolv

Ta bort socklar

För att komma åt alla vinklar och hörn underlättar det om du plockar bort golvsockeln innan du påbörjar målningen.

Fiberresning

Slipa med fint slippapper efter första strykningen för att få bort eventuell fiberresning och avlägsna sedan slipdammet.

Genomslag av kvistar

Behandla kvistar med Alcro Kvistlack så minskar du risken för genomslag av kvistar.

Målning av betonggolv – gemensamma tips

Halkstopp

Halkstopp är en tillsats till golvfärger och lacker för att uppnåen strävare yta. Alcro Halkstopp är ett torrt pulver som tillsättsgolvfärger eller lacker för att uppnå en strävare yta och därmed minska risken för halkolyckor både inom- och utomhus. Halkstopp består av luftfyllda glaspärlor och tål mekaniska påfrestningar.

Fukt i golvet

Betongens relativa fuktighet skall vara lägre än 90 procent. Ett enkelt sätt att kontrollera fukthalten är att tejpa fast enplastfolie, ca 50 x 50 cm på golvet. Har golvet blivit mörkfärgat under plasten efter ett dygn bör du vänta en tid och prova igen. Måla inte förrän golvet är torrt.

Betonghuden måste bort

Slamskiktet som flyter upp vid gjutning av betong bildar enspröd yta. Det kan i vissa fall vara mycket tunt och knapptsynligt men avslöjas om du skrapar ytan med en mejsel. Betonghuden tas enklast bort genom slipning eller betning med saltsyra.

Sparmålning mot vägg

Spara inte för långa sträckor. Under ideala torkförhållandenkan färgen börja torka och kulörskiftningar kan uppstå när dumålar ny färg på halvtorr sparmålad yta. Inget är bättre än sin svagaste länk. Det går inte att avsevärt förbättra ett från början dåligt betonggolv, men en ändamålsenlig behandling gör golvet dammfritt, lättare att rengöra och tåligare mot mekaniska och kemiska påfrestningar.

Övriga tips

Rengöring av verktyg

Använd verktyg av bra kvalitet. Tvätta rollern noga innan du målar för att undvika ludd i färgen. Om du gör ren verktygen så snart som möjligt när du målat kan du använda dem desto flera gånger.

Hjälp till att skydda naturen

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens omfärgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverken. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedeloch verktyg indränkta med färg till en miljöstation.

Arbetsråd Måla golv (pdf)