Gör så här

1
  • GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
  • JÄRN OCH STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer. Sedan stålborstar eller skrapar du bort eventuell rost. Grundmåla med Allround Grundfärg.
  • FÖRZINKAD PLÅT OCH ALUMINIUM tvättar du med Grovrent och sköljer. För bästa resultat på aluminium, slipa ytan lätt. Grundmåla med Allround Grundfärg.
  • NY FÖRZINKAD PLÅT Bäst resultat får du om ytan först åldras ett år utomhus. Ett annat val du kan göra är att avfetta eller tvätta plåten med Grovrent, skölj och slipa sedan ytan varligt med grön/röd Scotch Brite, skölj igen. Grundmåla med Allround Grundfärg.
  • SKÖLJ SÅ HÄR Skölj med varmvatten (minst +70°C). Bäst resultat får du med en högtryckstvätt.
2
  • MÅLA
  • Måla färdigt inom 3 dagar efter grundmålningen, annars behöver du göra en lätt slipning av grunden innan du börjar täckmåla. Ytan ska vara torr och ren när du målar. Rör om färgen väl både innan och under tiden du målar. Måla flödigt med pensel eller roller i ett jämt skikt. Stryk 2-3 gånger på vertikala ytor, kanter och bockningar för att få rätt tjocklek på det färdiga skiktet. När du målar flera skikt, måla dessa inom 4 timmar med 30 minuters mellanrum. Om du använder spruta, späd färgen ca 20% och spruta 3-4 tunna skikt med 15 minuters mellanrum. OBS! När du tillsätter förtunning blir färgen mycket brandfarlig och därför ska endast explosionssäker sprututrustning användas. Hammarlack är genomhärdad efter 6 veckor och du kan då måla ytan på nytt. Slipa ytan lätt innan du målar. Du bör inte måla vid fuktig väderlek (<80% rh). avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller. för mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.
3
  • TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
  • Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Passande kollektioner