Guldpenseln

Guldpenseln är ett stipendium instiftat av Alcro i samarbete med och Svenska Målareförbundet. Stipendiet, bestående av ett diplom och ett guldsmycke delas ut årligen till elever som visat goda studieprestationer, stort yrkesintresse och gott kamratskap vid gymnasieskolornas målarutbildning. Stipendiaterna utses av yrkeslärarna på landets måleriutbildningar och delas ut i samband med examen.

Nomineringen till Guldpenseln 2017 är nu stängd och årets stipendiater är utsedda. Kontakta Catarina Åström vid frågor: catarina.astrom@tikkurila.com