Fasadexperten får det att hålla i längden.

För de flesta är husmålning ett stort och ganska komplicerat projekt. Många känner att de inte har kunskap nog för att få en bild av arbetets omfattning. Hur lång tid kommer det ta? Finns det skador på fasaden? Hur mycket färg går åt? Vilken färg ska jag måla med? Och vad kommer kalaset att kosta? Frågorna är många för de som funderar på att måla om.

Anlita en Fasadexpert så slipper du ta de svåra besluten själv

Alla som någon gång målat om ett hus vet att det kräver både tid och pengar. Därför är det extra viktigt att göra rätt med allt från underarbete till val av färg.

För att undvika fällor när man målar om sitt hus bör man ta hjälp av någon som kan bedöma husets kondition och som har kunskap om allt som har med målning att göra. Därför finns Fasadexperten, för att ge kvalificerad hjälp till alla husmålare helt enkelt. Fasadexperten är en person som är specialutbildad och diplomerad av Alcro och som går att boka hos våra återförsäljare.

Fasadexperten bedömer din fasad på plats, ger målningsanvisningar och andra handfasta råd kring fasadmålningen. Han eller hon kan också analysera färgprov som du tar med till butiken. Allt för att du ska lyckas med din målning och bli nöjd med slutresultatet.

Vilka kulörer passar på just ditt hus?

Att måla om sitt hus är ett stort projekt och självklart vill man att resultatet ska bli det allra bästa. Ha inte för bråttom, kulören upplevs helt annorlunda på en fasad jämfört med hur den ser ut på det lilla färgprovet. Effekten kan bli att huset inte får det utseende som man hade tänkt sig. Ett tips är att provmåla några olika kulörer på en liten del av fasaden innan man bestämmer sig. Tänk också på att ta hänsyn till husets ålder, arkitektur och närområde. Både du och dina grannar ska leva i många år med ditt kulörval.

En fasadbesiktning innan du sätter igång

Finns det risk för fukt? Behöver någon del av fasaden bytas? Hur mycket färg går åt? Och vilken färg ska jag måla med? Fasadexperten ger dig svar på alla dina frågor.

Fakta om vad en fasadexpert gör:

Fasadexperten

1

Analys av tidigare färg

Innan du bestämmer färg bör du reda på viken färg- kvalitet som är använd tidigare. Fasadexperten har en mängd olika verktyg för att analysera färgskikt och målningsbehandling vid besiktningen. Han eller hon genomför analysen efter ett noga utarbetat schema för att säkerställa färg- typen. I vissa fall, till exempel när fasaden är målad med olika färgkvaliteter, kan provet behöva skickas till Alcros laboratorium för analys.

Fasadexperten

2

Eventuella fuktskador

Sprickor i färgen, oskyddade ändträn och läckande hängrännor är några av bovarna bakom de fukt och mögelproblem som ibland kan uppstå. Vid besiktningen hjälper Fasadexperten dig att hitta de eventuella riskområden som finns på huset. Skulle du behöva en grundligare fuktmätning behövs en fuktmätare. Fråga i din närmsta Alcro-butik.Fönstren är ofta hårt ansatta av väder och vind. Efter besiktningen kommer du att få veta vilka åtgärder du behöver vidta. Genom att måla med produkter som fungerar bra tillsammans får dina fönster ett långt liv.En del av fasaden som ofta glöms bort är husets sockel. Fasadexperten inspek- terar ytskiktet och ger rekommendationer om hur du ska laga och bättra på skador eller problem som finns på husgrunden.

Fasadexperten

3

Välj rätt färgtyp

En grundregel är att huset ska målas med samma färg- kvalitet som tidigare. Men ibland bör man hitta nya alternativ, till exempel måla med en färg som är bättre för miljön än den tidigare. Det finns också nya färgsystem, till exempel Alcro Bestå, som gör att man inte behöver måla om lika ofta. Fasadexperten ger dig alternativ till val av färgkvalitet med hänsyn till dina önskemål och vad som är bäst lämpat för huset. Du får också råd om vilket underarbete du behöver göra, hur du ska måla och vilka hjälpmedel som kommer att underlätta målningen.

Fasadexperten

4

Protokoll när besiktningen är klar

När Alcros fasadexpert är klar med sin besiktning upprättar han eller hon ett utförligt protokoll där fasadens status och vilka åtgörder som bör vidtas är noggrant dokumenterade. Protokollet tjänar som ett utmärkt underlag när det är dags att köpa färg. Kontakta din återförsäljare för bokning av besiktning.