Alcro Färg

- Tikkurila Sverige AB

Alcro-Beckers AB bytte den 1 oktober namn till Tikkurila Sverige AB.

Alcro-Beckers AB har sedan 2001 ingått i Tikkurila Group som är ledande färgtillverkare i Nord- och Östeuropa. För mer information www.tikkurilagroup.com

Den dekorativa delen av Tikurila Sverige AB är marknadsledare i Sverige med en marknadsandel på ca 40 %. Den totala färgmarknaden i Sverige är idag ca 84 Mliter. För mer information www.Tikkurila.com/Sverige

Alcro

Varumärket Alcro säljs idag enbart genom färgfackhandeln. Totalt har Alcro ca 300 fristående återförsäljare. Alcro Färg svarar för ca 25 % av den svenska marknaden av konsument- och måleriförsäljning.


Stipendiet Alcro Guldpenseln

Alcro Guldpenseln är ett stipendium som har instiftas av Alcro Färg i samarbete med Svenska Målareförbundet och Målaremästarna. Stipendiet har sedan 2002 årligen tilldelats en elev vid varje gymnasieskola med målarutbildning.